Missie Onze joggingclub heeft tot doel om alle mensen (ongeacht hun sekse, afkomst, aard, geloofsbetuiging en leeftijd) op een gezonde manier kennis te laten maken met de loopsport en dit op een ontspannen, aangename manier. We willen dit bereiken door het lopen in groep. Ook de familie van onze leden worden niet vergeten en willen we betrekken bij onze activiteiten.
Visie De kern van onze visie is om te streven naar een duurzame clubwerking steunend op een aangename clubsfeer en respect voor natuur, sponsor(s) en de medemens. Om deze visie na te streven hebben we enkele doelstellingen opgesteld:
 • Enthousiasme creëren bij de leden, het bestuur en medewerkers.
 • Een beleidsvisie voor enkele jaren opstellen. (Olympische periode)
 • Wie zijn onze leden? (actieve versus stille leden, families, …)
 • Organiseren van uitstappen/wedstrijden.
Elk lid loopt volgens zijn eigen kunnen, maar op dinsdag – donderdag en zondag wordt er aan ten minste +/- 9km per uur gelopen. Om toe te treden als lid van JT de Olifant dient men minstens 5km aan +/- 9km te kunnen lopen.
Waarden Onze waarden dienen als leidraad voor ons handelen. Deze helpen ons om als één team te werken en een sterke cultuur op te bouwen en deze te behouden.
 • Gedragscodes Eén van de uitgangspijlers van onze club is het voeren van een open communicatie en zo een goede wisselwerking te bereiken tussen alle partijen binnen de club. Om een goede verstandhouding te behouden, hebben wij een gedragscode ontwikkeld. Deze gedragscode is een uitbreiding van onze waarden, statuten en werkingsprincipes, en licht vooral enkele praktische zaken meer toe.
  • Elke atleet dient te allen tijde respect te tonen voor zijn medeatleten en bestuursleden.
  • Onderlinge competitie moet sportief, gezond en constructief zijn. Aanmoedigen en motiveren van andere atleten wordt toegejuicht.
  • Op training vormen we steeds een team, en laten we niemand achter.
  • Wees steeds sportief, ook ten opzichte van je concurrenten.
 • Gezondheid Wij gaan er steeds van uit dat mensen belangrijker zijn dan resultaten. De gezondheid en het welzijn van onze leden en medewerkers staan dus steeds centraal.
 • Integriteit Wij zijn eerlijk tegen onszelf en tegen anderen. Wij zeggen wat we bedoelen en doen wat we zeggen. Leidraad hierbij zijn onze statuten en de gedragsregels.
 • Natuur Als loper verplaatsen we ons veel in de natuur. We willen er als joggingteam dan ook op toezien dat onze leden en andere lopers respect tonen voor de natuur. Dit door het sensibiliseren van de lopers om hun vuilnis in een vuilniszak te deponeren of om de verpakking van gel/sportdrank bij de houden tot aan de aankomst en daar te deponeren in de juiste container.
 • Openheid en Diversiteit Wij staan open voor iedereen die in staat is om de loopsport te beoefenen, zonder discriminatie op basis van welke grond ook.
 • Respect en Vertrouwen Binnen onze club respecteren en steunen we elkaar, ongeacht de resultaten en de mogelijkheden van elke loper. We tonen respect voor de bijdrage van elk clublid om de werking van de club te verbeteren.
 • Samenhorigheid. Als club streven we ernaar om de leden zoveel mogelijk te motiveren om in groep te lopen. Dit bevordert de groepssfeer en zorgt voor een goede, ontspannen sfeer. Naast het in groep trainen organiseren we op regelmatige basis ook andere activiteiten waarbij de gezinsleden van onze leden betrokken worden om de betrokkenheid en de groepssfeer te verhogen.
 • Zonder winstoogmerk. JT de Olifant streeft geen commerciële doelen na en wil te alle tijde een gezonde club blijven. Indien ons joggingteam nevenactiviteiten (eigen massajogging) ontplooit die een batig saldo opleveren, dan dienen deze enkel om onze organisaties (uitstappen) in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren.