• 1945
Tussen 1945 en 1947 startten enkele roeiers van de Sport Nautique een groep op om de zondag een vijftal kilometer te lopen.  De groep bestond toen uit volgende leden: Steenacker Henri, Boucquaert Léon, Heuzel, Lucas, Vanhoutte, Dumarey, Deruwe Berten, Deconinck Georges en Tytgat Roger.
 • 1963
In 1963 kon de groep een subsidie van het Sport- en Feestcomité van Bredene krijgen voor de organisatie van een corrida. Zo onstond de eerste Corrida van ’t Sas.
 • 1976
In 1976 werd de training opgedreven tot 2 maal per week met als bijkomende training, nu en dan, de zondag een duurloop van Oostende naar Koksijde, zijnde 32 kilometer. Er namen toen wekelijks ongeveer 10 man deel aan deze zondagse training en dit onder leiding van Steenacker Henri en/of Léon Boucquaert.
Geleidelijk groeide de loopclub aan tot een 50-tal lopers en loopsters.
 • 1986
Op de vergadering van 11 november 1986 werd door enkele leden van de roeiclub K.R.N.S.O. (Sport Nautique) beslist om een vzw op te richten met de naam “Jogging Team De Olifant” met tot doel: “Het nemen van initiatieven ter bevordering van de lichamelijke geschiktheid en ontspanning en in het bijzonder het oefenen, joggen, het organiseren van trips en wedstrijden in de ruimste zin van het woord en dit ten behoeve van zijn leden.”
De Raad van Beheer bestond toen uit volgende bestuursleden:
Ere-voorzitter: Léon Boucquaert
Voorzitter: Henri Steenacker
Onder-voorzitter: Edmond Schuyesmans
Secretaris: Lieve Heddebauw
Penningmeester: Ronald Kimpe
Beheerders:
Hilaire Maertens – Etienne Pollet
Marcel Lemmens – Paul De Braeckeleer
Er werd toen een werving van maximaal 15 nieuwe leden vooropgesteld.
Als clublokaal werd gekozen voor het Koninginnehof (in ’t Bosje) waar ook enkele douches ter beschikking stonden. Hoofdsponsor werd Hilaire Maertens van de meubelzaak De Olifant.
 • 1987
Vanaf 1987 werd de duurloop Koksijde-Oostende ingericht door het Jogging Team De Olifant. De corrida van ’t Sas bleef in handen van de roeiclub.
Op 17 mei 1987 nam Henri Steenacker ontslag als voorzitter van het Jogging Team en werd voorlopig opgevolgd door de ondervoorzitter Schuyesmans Edmond tot de aanstelling van Marcel Lemmens als nieuwe voorzitter van de club.
Het aantal leden bleef steeds maar aangroeien tot we in 1990 het grootste aantal leden ooit mochten tellen namelijk 155.
 • 1988
In oktober 1988 werd ter gelegenheid van de 1ste verjaardag van de verhuis van de Meubelzaak De Olifant van de Nieuwpoortsesteenweg naar de Ringlaan, de eerste editie van de Massa Jogging Meubelen De Olifant, ingericht. Â Aan deze eerste editie namen niet minder dan 514 lopers deel.
 • 1994
In de loop van 1994 nam de toenmalige voorzitter Marcel Lemmens, ontslag als voorzitter en werd opgevolgd door de ondervoorzitter Schuyesmans Edmond, die deze taak met volle overgave uitvoerde tot 2006.
 • 2000
Op 2 april 2000 werd voor de 25ste maal de duurloop Koksijde – Oostende gelopen. Â Helaas werd dit ook de laatste editie, dit wegens de te geringe belangstelling en het negatieve resultaat.
 • 2006
In 2006 vierde het Jogging Team De Olifant zijn 20ste verjaardag en dit dank zij de gulle sponsoring van de heer Hilaire Maertens die via zijn firma MEUBELPLEIN DE OLIFANT gedurende 20 jaar de club financieel en materieel steunde .
Eind 2006 namen ook 3 bestuursleden ontslag. Sponsor Hilaire Maertens werd vervangen door zijn zoon Jos Maertens die de taak van Public Relations overneemt van zijn vader. Voorzitter Schuyesmans Edmond werd opgevolgd door zijn zoon Schuyesmans Luc en ondervoorzitter Markey Erna werd vervangen door Declerck Fernand.
 • 2010
In loop van 2010 bood ondervoorzitter Declerck Fernand zijn ontslag aan en op het einde van het jaar kondigde ook Nolf Nele haar ontslag aan.
Op de Algemene Vergadering van 14-01-2011 werden de kandidaturen van 3 leden (Debrock Brenda – Poppe Alain en Hanssen Pascal) als nieuwe bestuursleden bekrachtigd. Het bestuur van het Jogging bestaat voortaan uit 7 leden.
 • 2011
Onze voorzitter Luc Schuyesmans en Kathy Beyen gaven hun ontslag als bestuurslid in december 2011. Vanaf 15 december 2011 is de nieuwe voorzitter van Jogging Team De Olifant, Hanssen Pascal.
 • 2012
Dit jaar viert het joggingteam haar 25-jarig jubileum. Marie-Christine Wallaert vervolledigt het bestuur.
 • 2013
Op 1 januari 2013 neemt Robert Belpaeme ontslag als penningmeester. Later op het jaar neemt Alain Poppe, sportief verantwoordelijke, eveneens ontslag. Op een Bijzondere Algemene Vergadering verwelkomen we Willy Lefevere en Johan Devriendt als sportief verantwoordelijken en Martine Rotsaert als secretaris.
 • 2014
In augustus 2014 neemt Martine Rotsaert ontslag als secretaris wegens te drukke beroepswerkzaamheden. Eén maand later neemt Brenda Debrock ontslag als ondervoorzitter. Ze blijft haar functie uitvoeren tot het eind van het jaar.
 • 2015

Op de AV wordt Stefaan Pille aanvaard als nieuw bestuurslid. Hij zal de functie uitoefenen van secretaris.

 • 2016

Op 1 december neemt Stefaan ontslag als secretaris wegens familiale en medische redenen.

 • 2017

Op de AV van 06 januari wordt Schacht Hilde verkozen als nieuwe secretaris van JT de Olifant.

 • 2018

In december laat Marie-Christine weten dat ze haar ontslag indient als bestuurslid. Ze blijft deze taak uitvoeren tot de volgende AV. Hilde zal de fuctie van penningmeester overnemen. Op 08 december overlijdt Hilaire Maertens oprichter van JT de Olifant. Willy laat weten dat hij in 2020 als 70-jarige stopt als bestuurslid.

 • 2019 Willy geeft te kennen dat hij volgend jaar wil stoppen als bestuurslid omdat hij dan de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.
 • 2020 Op de AV van 10 januari worden Marnix Thieren en Rudy Depecker aanvaard als bestuurslid. Rudy wordt secretaris en Marnix Sportief Verantwoordelijke. Vanaf 21 januari lopen de woensdaglopers mee op de dinsdagavond.
 • 2021 Johan laat weten dat hij eind dit jaar als bestuurslid stopt.